servicepasexclusive

Spelregels Autopunt Servicepas EXCLUSIVE 

 1. De kaart
  1. Uitgifte
   De Autopunt Servicepas EXCLUSIVE is er voor alle klanten die hun auto volgens voorschriften van de fabrikant laten onderhouden door Autopunt van Herpen met een minimum van één onderhoudsbeurt per kalenderjaar.Onderhoud, eventuele reparaties en andere geleverde goederen of diensten worden per pin of contant voldaan bij het afhalen van de auto.Onder auto wordt in dit kader verstaan: een personen- of bedrijfsauto (tot 3500 kg); uitgezonderd taxi’s en koeriersdiensten.
  2. Kaartbijdrage
   Het tarief voor Autopunt Servicepas EXCLUSIVE bedraagt voor auto’s t/m 107 maanden: € 49,50. Voor auto’s vanaf 108 maanden oud geldt een tarief van € 84,50
  3. Autopunt Servicepas EXCLUSIVE
   Na het laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt met inbegrip van eventuele reparatieadviezen door Autopunt van Herpen kunt de Autopunt Servicepas EXCLUSIVE aanschaffen. Deze pas is kenteken gebonden. Dat wil zeggen dat pechhulp en voordelen uitsluitend gelden voor het op de kaart vermelde voertuig. De Autopunt Servicepas EXCLUSIVE heeft een geldigheidsduur tot aan de volgende onderhoudsbeurt of 12 maanden na uitgifte, al naar gelang het eerst verstrijkt.
  4. Autopunt van Herpen / Bosch Car Service Connect App
   Voor maximaal voordeel adviseren we u om de Autopunt van Herpen / Bosch Car Service Connect  App te installeren op uw mobiele telefoon ( App Store en Google Play) en daarbij de Bosch Connector te laten plaatsen in uw auto. Hiervoor doen we u graag een aanbieding.
  5. Verlies van de kaart
   Mocht u uw kaart verliezen dan kunt u een duplicaat aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 10,00
  6. Kaart blokkade
   In geval van het onverhoopt ontstaan van betalingsachterstanden behoudt Autopunt van Herpen zich het recht voor een kaart te blokkeren voor de periode dat de betalingsachterstand voortduurt. Dat wil zeggen dat er gedurende de periode van blokkade geen gebruik gemaakt kan worden van de geboden kaart services.
 2. Voordelen

De geboden services en voordelen worden verstrekt op vertoon van een geldige kaart en zijn van toepassing voor het voertuig waarvan het kenteken op de kaart vermeld staat. De geboden services zijn niet inwisselbaar voor geld.

Per geboden service zijn hierna vermelde spelregels van toepassing. Van alle services kan tijdens reguliere openingstijden gebruik gemaakt worden. Deze tijden staan op onze website vermeld. Dit met uitzondering van pechhulp welke 24/7 beschikbaar is.

 1. APK KeuringDe APK keuring wordt gratis uitgevoerd indien deze gelijktijdig met een grote- of kleine onderhoudsbeurt kan worden uitgevoerd. Indien voorgeschreven wordt de viergastest (benzinemotoren) of roetmeting (dieselmotoren) uitgevoerd zonder bijkomende kosten. Evenmin worden afmeld- en administratiekosten doorbelast.
 2. Veilig en comfortabel op weg services
  1. Zomer/vakantie controle. Deze controle kunt u eenmaal per jaar in de maanden april t/m september kosteloos laten uitvoeren. Deze check omvat controle van 30 essentiële onderdelen. Kosten voor eventueel uit een controle volgende reparatieadviezen zijn niet inbegrepen. Herstelling daarvan vindt uitsluitend plaats na opdracht door de voertuigeigenaar. We merken op dat deze controle geen vervanging is voor een onderhoudsbeurt.
  2. Deze controle kunt u eenmaal per jaar in de maanden oktober t/m maart kosteloos laten uitvoeren. Deze check omvat controle van 25 essentiële onderdelen. Kosten voor eventueel uit een controle volgende reparatieadviezen zijn niet inbegrepen. Herstelling daarvan vindt uitsluitend plaats na opdracht door de voertuigeigenaar. We merken op dat deze controle geen vervanging is voor een onderhoudsbeurt.
  3. Reparatie lekke banden. In geval reparatie mogelijk is met een uitwendig in te brengen reparatie plug wordt deze herstelling kosteloos uitgevoerd. Bij andersoortige schades en bepaalde type banden waarbij deze reparatiemethode niet mogelijk is kunnen kosten voor herstel in rekening worden gebracht.
  4. Vervangen van defecte lampjes buitenzijde auto. Lampjes worden kosteloos vervangen voor zover deze defect raken door normale slijtage. Onder kosteloze vervanging wordt het te monteren lampje en het arbeidsloon verstaan. Xenon en ledverlichting zijn uitgesloten van deze service, evenals interieur- en dashboard verlichting.In geval kortsluiting, indringend vocht of beschadiging van de lampunit de oorzaak is van het defect raken van een lamp, geldt voorgaande niet en dient eerst de oorzaak hersteld te worden. Hiervoor doen we u in voorkomende gevallen graag een aanbieding. De kortingsregeling is van toepassing op deze aanvullende werkzaamheden.
  5. Tussentijds bijvullen van vloeistoffen. Voor zover het tussentijds bijvullen ten gevolge van normaal gebruik noodzakelijk is en er geen sprake is van een onderliggend defect, zoals overmatige slijtage of lekkage, komen navolgende vloeistoffen in aanmerking voor deze service (tussen haakjes de maximale hoeveelheden per jaar):
   1. Motorolie (4 liter)
   2. Ruitensproeiervloeistof (5 liter)
   3. Koelvloeistof (1 liter)
   4. Remvloeistof (0,25 liter)
   5. Stuurbekrachtingsvloeistof (0,25 liter)

Tussentijds bijvullen heeft betrekking op het bijvullen van genoemde vloeistoffen buiten de voorgeschreven onderhoudsbeurten om. Van deze service kan uitsluitend gebruik gemaakt worden als het voorgeschreven onderhoud aan de auto tijdig door Autopunt van Herpen is uitgevoerd. Vloeistoffen die tijdens uitvoering een onderhoudsbeurt bijgevuld of ververst dienen te worden zullen in rekening worden gebracht.

Indien de noodzaak van het tussentijds bijvullen een gevolg van overmatige slijtage is of lekkage dient eerst de oorzaak hersteld te worden. Hiervoor doen we u in voorkomende gevallen graag een aanbieding. In geval van motorolie is sprake van overmatige slijtage als het verbruik hoger is dan de door de fabrikant opgegeven waarde.

 1. Voordelig gemak services
  1. Kosteloos vervangend vervoer bij werkplaatsbezoek. Tijdens het uitvoeren van een onderhoudsbeurt of een reparatie aan uw auto door Autopunt van Herpen wordt een vervangende auto kosteloos ter beschikking gesteld indien de tijdsduur voor het uitvoeren van de werkzaamheden meer dan 1 uur bedraagt.Deze auto is een auto uit de verhuurcategorie A of B. De verbruikte brandstof is voor uw rekening Tijdens het gebruik geldt 100 vrije kilometers per dag. Voor meerdere kilometers wordt € 0,20 per km in rekening gebracht voor gebruik.De reguliere voorwaarden voor een huurauto zijn van toepassing, deze voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar. Het eigen risico bedraagt € 250,- per schadegeval.Er is een gelimiteerd aantal auto’s beschikbaar. Geef daarom bij het maken van een afspraak aan als u van deze service gebruik wilt maken, opdat bij het plannen van de afspraak hiermee rekening gehouden kan worden.
  2. Haal en brengservice in de regio. Binnen een straal van circa 15 kilometer van de vestigingsplaats van Autopunt van Herpen halen we u en/of uw auto kosteloos op wanneer u deze voor onderhoud of reparatie bij ons aanbiedt.Er is een gelimiteerd aantal chauffeurs beschikbaar. Geef daarom bij het maken van een afspraak aan als u van deze service gebruik wilt maken, opdat bij het plannen van de afspraak hiermee rekening gehouden kan worden.
 1. Pechhulpservice
 2. De aan de Autopunt Servicepas PREMIUM verbonden pechhulp service is de “Bosch Car Service Pechhulp”.
 3. Deze 24/7 pechhulpservice heeft een dekking in de gehele EU inclusief woonplaatsdekking en vervangend vervoer.
 4. De dekkingsvoorwaarden van deze pechhulpservice zijn als bijlagen bij deze spelregels gevoegd.
Hulp nodig? Chat met ons via Whatsapp!
Start een gesprek
Hoi! Klik op een medewerker om een gesprek te beginnen via Whatsapp.
Normaal gesproken reageren we binnen enkele minuten.
Autopunt van Herpen
Klantenservice